Finans ve Ekonomi

Finans ve ekonomi ile ilgili yazı ve bilgiler içerir.

İkinci El Araba Fiyatları 2019

İkinci el araba fiyatları 2019 İkincil el araba denilince akla ilk gelen ülke Türkiye olmakta. Türkiye de ikinci el araba pazarı genelde canlı geçmekte olup...

Üretim Türleri

Üretim Türleri Yalın üretim türleri, israfı ortadan kaldırmak ve Amerikan otomobil şirketleriyle rekabet etmek için, özellikle Toyota'nın fabrikasında, İkin...

Yatırım Fonları Nedir?

Tasarruf sahiplerinden toplanılan para karşılığında, tahvil, hisse senedi, bono, ters repo vb. sermaye piyasasında yer alan yatırım araçlarını ve kıymetli made...

İnovasyon Nedir?

İnovasyon İnovasyon nedir ? İngilizce kökenli olan “innovasion” kelimesinden türetilmiştir. Kelime anlamı olarak “bir konu adına yenilik, güncellik ve yenil...

Gayri Safi Milli Hâsıla Nedir?

Gayri Safi Milli Hâsıla Gayri Safi Milli Hâsıla, elde edilen gelir ile ülkeden ayrılan gelirler arasındaki denge ile üretilen toplam zenginliklerin toplamı...

Finansal Krizler Nedir?

Finansal Krizler Modern ekonomide, küresel finansal krizler en yaygın finansal olaylardan biridir. Bunun sonuçları küreseldir ve hem bireysel işletmelere he...

Enformasyon Nedir?

Enformasyon Nedir? Doğrudan ekonomi ile ilişkisi bulunan enformasyon, bir felsefe biçimi olarak da değerlendirilebilir. Enformasyon nedir ? , bir ürün, veri...

Enflasyon Nedir?

Enflasyon nedir? Enflasyon nedir?, ekonomik bir dilde ifade edilmesi gerekirse, mal ve hizmetlerin fiyatlarında yaşanan sürekli artış anlamına gelir. Enflas...

En Popüler Yatırım Araçları

Yatırım Araçları Birikimlerini değerlendirmek veya piyasanın olası risklerinden korumak isteyenlerin bir numaralı tercihi yatırım yapmaktır. Yatırım yapmanı...